Bio Profil Director
Back to top

Bio Profil Director

23 January 2019
Tan Sri Bashir Ahmad bin Abdul Majid
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Tan Sri Bashir Ahmad Bin Abdul Majid dilantik oleh Khazanah Nasional Berhad sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah CDC pada 1 Januari 2015. Terdahulu, beliau adalah Pengarah Urusan Malaysia Airports Holdings Berhad dari tahun 2003 hingga 2014, sebelum dilantik sebagai Penasihat kepada syarikat induk Kumpulan, dimana jawatan disandang sehingga 2017.

Tan Sri Bashir memulakan kerjayanya dengan Malaysia Airlines. Sepanjang tempoh 29 tahun di syarikat penerbangan, beliau telah memegang beberapa jawatan kanan dan berkhidmat dengan pelbagai jabatan diantaranya di jabatan perancangan, pemasaran dan jualan seterusnya ke bahagian operasi. Pada ketika itu juga beliau telah berkhidmat sebagai jawatankuasa dalam banyak industri.

Sejurus tempohnya di Malaysia Airlines, beliau telah dilantik oleh Kerajaan sebagai Penasihat Penerbangan kepada Kementerian Pengangkutan di mana beliau telah memberi panduan mengenai dasar yang dibuat oleh Kementerian untuk menyokong pertumbuhan industri penerbangan di Malaysia.

Tan Sri Bashir adalah juga Presiden kepada “Aiports Council International Asia Pacific Region”dari 2010 hingga 2014. Pada masa ini, beliau adalah Penasihat kepada GMR Airports Ltd, syarikat yang berpusat di Bengaluru, India yang membangun, menguruskan dan mengendalikan semua lapangan terbang antarabangsa. Beliau juga merupakan Ahli Lembaga “Airports Council Asia Pacific World (Honorary). Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sastera (Kepujian) jurusan “International Relations” dari Universiti Malaya.

Dato’ Boonler Somchit
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dato' Boonler menerajui Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang ("PSDC") sebagai Ketua Pegawai Eksekutif selama 25 tahun dari penubuhannya hingga Februari 2014. PSDC adalah yang pusat latihan dan pembelajaran pertama yang menjalankan latihan dan pendidikan yang diterajui industry. Pusat ini telah melatih lebih dari 150,000 peserta melalui lebih daripada 7,000 kursus, yang mempelopori inisiatif pembangunan bakat industri tempatan, membantu dalam input dan perumusan dasar negara berkaitan pembangunan modal insan dan menyumbang secara langsung kepada inisiatif transformasi tenaga kerja Malaysia.

Seorang graduan (Kepujian) Ekologi dari Universiti Malaya, Dato' Boonler Somchit memulakan kerjaya di universiti yang sama dan meninggalkannya 6 tahun kemudian sebagai Penolong Pendaftar. Beliau terus mengasah kemahiran pengurusannya di Biro Pengendalian Makanan ASEAN, dan kemudian menjadi Pendaftar di Kolej Sunway. Beliau juga pernah berkhidmat di pelbagai panel dan jawatankuasa di antaranya, sumber manusia, teknologi, keusahawanan dan pembangunan industri. Contoh-contoh ini termasuk Jawatankuasa Penilaian Dana Pembiayaan Sistem Digital Malaysia (MDec), Ahli JK Penilaian Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip Fasa 1/2011 (Kementerian Pengajian Tinggi) dan pelbagai jawatankuasa di MITI.

Latifah M. Daud
Pengarah Bukan Bebas, Bukan Eksekutif

Latifah M. Daud adalah salah seorang ahli Pasukan Kepimpinan Kanan di Khazanah Nasional Berhad yang berkhidmat sebagai Ketua Pengurusan Modal Insan Strategik. Beliau menyertai Khazanah pada 1 April 2015.

Sebelum menyertai Khazanah, beliau adalah Pengarah Kanan Kakitangan untuk Honeywell Inc. selama lebih dari tujuh tahun. Beliau membantu Honeywell dalam pengembangan strategik mereka di Kawasan Pertumbuhan Tinggi yang meliputi tugas-tugas tertentu di Greater China, India, Jepun, Korea, Australia dan Asia Tenggara. Latifah juga bertanggungjawab untuk menyokong perolehan bakat untuk fungsi Global Honeywell Technology Solutions dengan operasinya di Bangalore, Shanghai dan Brno, Republik Czech.

Dari 1994 hingga 2007, beliau bekerja dalam pelbagai bahagian Sumber Manusia di Motorola / Freescale Semiconductor. Sebelum itu, beliau bekerja di firma perunding, Hatibudi Nominees / Kumpulan Renong, dan Arab Malaysian Bank. Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam bidang Sumber Manusia dengan syarikat multinasional. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dan Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pengurusan Komputer.

Mohammad Izani Ashari
Pengarah Bukan Bebas, Bukan Eksekutif

Mohammad Izani Ashari adalah sebahagian daripada Pasukan Kepimpinan Kanan di Khazanah Nasional Berhad. Beliau menyertai Khazanah pada bulan April 2009 dan bertanggungjawab menyelaras sumbangan GLC kepada pelbagai agenda nasional seperti Program Transformasi GLC, Program Transformasi Negara dan Agenda Bumiputera. Beliau telah memainkan peranan penting dalam peringkat pembangunan awal yang membentuk asas Program Transformasi Kerajaan.

Mohammad Izani juga merupakan Pengarah Bukan Eksekutif Malaysia Airlines Berhad ("MAB") dan pengarah Kumpulan Malaysia Aviation Group Berhad. Beliau juga mempengerusikan Lembaga Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan dan merupakan ahli Jawatankuasa Lembaga Tadbir Urus dan Etika MAB.

Beliau mempunyai pengalaman kerja selama 30 tahun yang meliputi enam industri yang berbeza terutamanya dengan syarikat multinasional dan syarikat besar termasuk Shell Malaysia, Maybank, Sime Darby, Petronas (kedua-dua Petronas Dagangan dan Carigali) dan Sistem Penerbangan Malaysia ("MAS"). Beliau telah menghabiskan 20 tahun kerjayanya khusus dalam transformasi organisasi / kejuruteraan bina semula.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Pengurusan Pembinaan dari Reading University, UK dan Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan dari John Moores University, Liverpool, UK.

Shahryn Azmi
Pengarah Eksekutif Bukan Bebas

Shahryn Azmi dilantik oleh Khazanah Nasional Berhad sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CDC pada 1 Januari 2015. Beliau diiktiraf atas pengalamannya yang luas dalam sebagai pakar perunding untuk syarikat-syarikat dalam peralihan iaitu organisasi yang baru saja mengalami penggabungan atau pengambilalihan, perubahan strategi, teknologi atau penyahkawalseliaan. Pengalaman ini dipertingkatkan apabila beliau menjadi Pengurus Negara Pengurusan Kanan Perunding Rights Pty Ltd dari tahun 2003-2005 di mana beliau bertanggungjawab bukan hanya untuk keupayaan peralihan kerjaya tetapi juga untuk memperluaskan rangkaian keupayaan pakar perundingan pengurusan syarikat serta memperluaskan kumpulan pelanggan dengan memasukkan syarikat-syarikat dari Malaysia.

Sebelum CDC, Shahryn Azmi adalah Pengarah dan Rakan Kongsi Asia di Jack Rouse Associates, pemimpin global dalam pameran dan reka bentuk menarik, jawatan yang dipegangnya dari 2009 hingga 2014. Beliau juga merupakan Pengarah Eksekutif YKSM Centre for Leadership Development Sdn Bhd, sebagai kumpulan pakar perunding organisasi dengan tumpuan khusus kepada pembangunan modal insan, selama lebih dari tiga tahun. Sebelum itu, beliau bekerja di pelbagai tempat di luar negara, kerjaya yang merangkumi lebih dari 25 tahun, dengan pengalaman menguruskan operasi kecil dan besar dalam pelbagai industri yang meliputi perundingan strategik dan organisasi, kajian dan penyelidikan pasaran, IT dan telekomunikasi, farmaseutikal dan penjagaan kesihatan.

Beliau memiliki Sarjana Sastera dalam Undang-undang dan Diplomasi (MALD) dari Sekolah Undang-undang dan Diplomasi Fletcher, Universiti Tufts dengan tumpuan kepada Dasar Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa dan Undang-undang Korporat Antarabangsa, dengan Sarjana Muda Sains Politik dan Ekonomi.

Dato’ Tharuma Rajah
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dato' Tharuma Rajah adalah Penasihat Kanan untuk Kumpulan Korn Ferry Hay yang berpusat di pejabat firma Kuala Lumpur. Beliau dahulunya pernah berkhidmat sebagai Pengarah Urusan Serantau untuk Operasi ASEAN, India, Pasifik dan Afrika di Kumpulan Hay dan juga merupakan ahli Pasukan Kepimpinan Global dan Rakan Kongsi Antarabangsa Kumpulan Hay. Sebelum ini, beliau telah berkhidmat selama 12 tahun dengan National Semiconductor, sebuah syarikat multinasional Amerika Syarikat yang berpusat di Silicon Valley.

Dato' Tharuma mempunyai pengalaman luas dalam pengurusan sumber manusia, perumusan strategi, pampasan, pembangunan latihan, dan hubungan industri. Beliau telah memberi khidmat pakar perunding kepada seluruh spektrum industri yang terdiri daripada kewangan, telekomunikasi, minyak dan gas, pembuatan, barangan pengguna yang bergerak pantas dan sektor awam. Beliau telah membantu organisasi membangunkan dan melaksanakan intervensi transformasi bakat dan kepimpinan dan telah berkhidmat sebagai “Executive Coach” kepada banyak pemimpin “Fortune 500 Business” di Asia Pasifik dan Amerika Syarikat.

Dato' Tharuma memegang ijazah Sarjana Muda Undang-undang dari University of London dan dipanggil ke “Bar of England and Wales”di mana beliau adalah ahli “Honourable Society of Lincoln’s Inn, United Kingdom”. Dato' Tharuma juga salah seorang dari “Board of Trustees for Teach for Malaysia”.

Bangkit!

Menawarkan berita berkaitan kerjaya terkini serta kandungan baru yang lain
Good morning!
6:34 am
Confused about what should I do with my life? Find here

This is the most common question we all face in our life. There comes a time in our life when all our efforts are not producing the results we expect or we are not sure about our future. We don’t know what we are doing is right or not or what exactly we need to do for a better future. All these questions sum up to a question what should I do with my life?

Answer to this question is not simple and easy. Also, the answer varies from person to person which makes it even harder to answer. The answer is nowhere but with you, you just have to identify it.

How A Forced Career Transition Can Take You To The Next Level

We are supposedly living in the age of a 100-year life, where most of us will be having multiple careers, and therefore undergoing numerous transitions from career to career, or from career to school and back again. Being able to make these transitions smoothly is likely to be key to our happiness and well-being.

5 Tips To Reach Your Career Goals Quicker

To achieve your goal, be intentional. Being intentional will put you on the right path and make you efficient at reaching your goal. Here are five steps to become more intentional: