Mengenai kami
Back to top

Mengenai kami

Kami menyesuaikan perkhidmatan kami selaras dengan keperluan anda.
Ini adalah satu-satunya cara untuk menyerlahkan potensi dalaman seseorang.

12-Perkara dalam Pelan Penstrukturan Semula Malaysia Airlines pada 2014 memerlukan satu organisasi pakar bagi merancang dan melaksanakan program peralihan kerjaya yang mantap untuk kakitangan yang terlibat dalam penstrukturan tersebut. Organisasi tersebut telah dilancarkan pada 2015 dikenali sebagai Corporate Development Centre Malaysia.

Hari ini, setelah membantu lebih daripada 5,000 kakitangan MAS dan kakitangan dari syarikat lain untuk beralih kepada permulaan kerjaya yang baru, kami berbangga menjadi pemangkin kerjaya yang dipercayai di Malaysia. Kami juga mempunyai nama baru iaitu CDC Malaysia.

Bidang pengkhususan kami ialah menonjolkan kelebihan profesional individu yang terlibat berikutan daripada proses penstrukturan semula badan korporat dan tenaga kerja utama. Sejak penubuhan CDC, kami telah mengemukakan penyelesaian kepada organisasi-organisasi terkemuka dari sektor lain selain sektor penerbangan. Antaranya ialah industri minyak dan gas, logistik dan perkapalan.

CDC merupakan 100% hak milik Khazanah Nasional Berhad, dana kewangan negara Malaysia yang dibimbing oleh piawaian profesionalisme, etika dan tadbir urus yang sama seperti organisasi induk kami. Sebagai sebuah organisasi yang memberi kesansosial, kami berbangga dapat menyumbang kepada pembangunan negara melalui transformasi minda, bakat dan tenaga aset terbesar negara iaitu rakyat Malaysia sendiri.

Bangkit!

Menawarkan berita berkaitan kerjaya terkini serta kandungan baru yang lain
Good morning!
11:01 am
5 Ways to Bounce Back When Life Knocks You Down

Life is not linear. No matter how well-thought-out your plans are, they will eventually be interrupted. Lean into the curves when life doesn’t unfold as you’d hoped, and you will bounce back more quickly.

You Are Stronger Than You Think

I have never liked the phrase “hit rock bottom.” It assumes someone has plunged into the darkest fathoms of life, and like an inanimate object, now rests there forever, fixed in the mud, with no hope of rising.

And so when someone says to me, “Brendon, I’ve hit rock bottom,” my first impulse is to ask, “Have you really? What does that mean to you?”

You Are Bigger Than Any Challenge

If there is one thing I would love for you to walk away with after reading this article, it is the understanding that you have the power to experience any challenge in your life as a positive and an opportunity for growth. Notice I didn’t say some challenges. I said any challenge. And the way you ultimately experience these challenges is through the thought process.