Mengenai kami
Back to top

Mengenai kami

Kami menyesuaikan perkhidmatan kami selaras dengan keperluan anda.
Ini adalah satu-satunya cara untuk menyerlahkan potensi dalaman seseorang.

12-Perkara dalam Pelan Penstrukturan Semula Malaysia Airlines pada 2014 memerlukan satu organisasi pakar bagi merancang dan melaksanakan program peralihan kerjaya yang mantap untuk kakitangan yang terlibat dalam penstrukturan tersebut. Organisasi tersebut telah dilancarkan pada 2015 dikenali sebagai Corporate Development Centre Malaysia.

Hari ini, setelah membantu lebih daripada 5,000 kakitangan MAS dan kakitangan dari syarikat lain untuk beralih kepada permulaan kerjaya yang baru, kami berbangga menjadi pemangkin kerjaya yang dipercayai di Malaysia. Kami juga mempunyai nama baru iaitu CDC Malaysia.

Bidang pengkhususan kami ialah menonjolkan kelebihan profesional individu yang terlibat berikutan daripada proses penstrukturan semula badan korporat dan tenaga kerja utama. Sejak penubuhan CDC, kami telah mengemukakan penyelesaian kepada organisasi-organisasi terkemuka dari sektor lain selain sektor penerbangan. Antaranya ialah industri minyak dan gas, logistik dan perkapalan.

CDC merupakan 100% hak milik Khazanah Nasional Berhad, dana kewangan negara Malaysia yang dibimbing oleh piawaian profesionalisme, etika dan tadbir urus yang sama seperti organisasi induk kami. Sebagai sebuah organisasi yang memberi kesansosial, kami berbangga dapat menyumbang kepada pembangunan negara melalui transformasi minda, bakat dan tenaga aset terbesar negara iaitu rakyat Malaysia sendiri.

Bangkit!

Menawarkan berita berkaitan kerjaya terkini serta kandungan baru yang lain
Good morning!
10:51 am
How to Proofread a Resume

3 Questions to Ask a Friend Editing Your Resume Besides "Are There Any Typos?"

12 Tiny Changes That Make Your Resume Easy for Recruiters to Skim

There’s some debate about how many seconds a recruiter spends looking over a resume, but we can all agree that it’s not a lot. With such limited time to get important information across, anything you can do to make your resume easier to skim could mean the difference between the forward or toss piles.

5 Questions That'll Help You Decide What to Keep (and Cut) on Your Resume

5 questions to ask yourself to condense your resume.