Mengenai kami
Back to top

Mengenai kami

Kami menyesuaikan perkhidmatan kami selaras dengan keperluan anda.
Ini adalah satu-satunya cara untuk menyerlahkan potensi dalaman seseorang.

12-Perkara dalam Pelan Penstrukturan Semula Malaysia Airlines pada 2014 memerlukan satu organisasi pakar bagi merancang dan melaksanakan program peralihan kerjaya yang mantap untuk kakitangan yang terlibat dalam penstrukturan tersebut. Organisasi tersebut telah dilancarkan pada 2015 dikenali sebagai Corporate Development Centre Malaysia.

Hari ini, setelah membantu lebih daripada 5,000 kakitangan MAS dan kakitangan dari syarikat lain untuk beralih kepada permulaan kerjaya yang baru, kami berbangga menjadi pemangkin kerjaya yang dipercayai di Malaysia. Kami juga mempunyai nama baru iaitu CDC Malaysia.

Bidang pengkhususan kami ialah menonjolkan kelebihan profesional individu yang terlibat berikutan daripada proses penstrukturan semula badan korporat dan tenaga kerja utama. Sejak penubuhan CDC, kami telah mengemukakan penyelesaian kepada organisasi-organisasi terkemuka dari sektor lain selain sektor penerbangan. Antaranya ialah industri minyak dan gas, logistik dan perkapalan.

CDC merupakan 100% hak milik Khazanah Nasional Berhad, dana kewangan negara Malaysia yang dibimbing oleh piawaian profesionalisme, etika dan tadbir urus yang sama seperti organisasi induk kami. Sebagai sebuah organisasi yang memberi kesansosial, kami berbangga dapat menyumbang kepada pembangunan negara melalui transformasi minda, bakat dan tenaga aset terbesar negara iaitu rakyat Malaysia sendiri.

Bangkit!

Menawarkan berita berkaitan kerjaya terkini serta kandungan baru yang lain
Good morning!
10:29 am
How A Forced Career Transition Can Take You To The Next Level

We are supposedly living in the age of a 100-year life, where most of us will be having multiple careers, and therefore undergoing numerous transitions from career to career, or from career to school and back again. Being able to make these transitions smoothly is likely to be key to our happiness and well-being.

5 Tips To Reach Your Career Goals Quicker

To achieve your goal, be intentional. Being intentional will put you on the right path and make you efficient at reaching your goal. Here are five steps to become more intentional:

How To Make A Memorable Introduction

According to a Princeton study, people can form judgments about others in under one second, and that’s just based on appearances.