Perkhidmatan Kami
Back to top

Perkhidmatan Kami

Kami menyesuaikan perkhidmatan kami selaras dengan keperluan anda.
Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi rakan perniagaan anda yang berkualiti.

Ditubuhkan untuk menjadi landasan bagi menggerak bakat-bakat nasional, CDC Malaysia merupakan sebuah organisasi yang unik kerana menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan yang merangkumi seluruh pelosok negara.

Kami menyediakan:

 1. Perancangan peralihan dan khidmat nasihat,
 2. Komunikasi dan perhubungan dengan kakitangan peralihan (sekiranya berlaku penstrukturan semula),
 3. Pengenalan diri dan penjenamaan (semula) kerjaya,
 4. Pencarian pekerjaan yang berkesan atau kemasukan semula ke pasaran pekerjaan.

1. Perancangan Peralihan dan Khidmat Nasihat

 • Mematuhi kehendak undang-undang, serta norma bukan undang-undang
 • Penilaian risiko
 • Melatih Pemberitahu
 • Menasihati cara terbaik untuk memaklumkan kakitangan yang terlibat dengan aktiviti penstrukturan tersebut

2. Komunikasi dan Perhubungan dengan kakitangan yang terlibat dengan penstrukturan

 • Sokongan emosi secara langsung kepada kakitangan peralihan
 • Melakukan pemantauan kepada kakitangan yg diberhentikan

3. Penemuan Diri dan Penjenamaan (Semula) Kerjaya

 • Khidmat nasihat kerjaya
 • Profil individu
 • Panduan pencarian semula kerjaya untuk kakitangan yang diberhentikan
 • Bantuan dalam pencarian pekerjaan kepada kakitangan yang diberhentikan

4. Kemasukan Semula ke Pasaran Kerja

 • Peluang pasaran untuk pencari kerja
 • Bimbingan kepada individu yang ingin bekerja sendiri
 • Bantuan kepada usahawan yang bercita-cita untuk membina perniagaan baru
 • Kursus perancangan dan pengurusan kewangan untuk pesara

Syarikat-syarikat yang benar-benar ingin membantu kakitangan mereka melalui fasa peralihan dengan lebih berkesan boleh menghubungi kami. Kami adalah CDC, pemangkin kerjaya di Malaysia.

Kami turut menyediakan sesi Bimbingan Kerjaya kepada graduan, profesional kerjaya pertengahan dan pesara kerana kami percaya, tanpa mengira latar belakang, pengalaman atau kelayakan, setiap individu harus menjalani kehidupan yang lebih bernilai dan lebih berkesan.

Bangkit!

Menawarkan berita berkaitan kerjaya terkini serta kandungan baru yang lain
Good morning!
11:06 am
5 Ways to Bounce Back When Life Knocks You Down

Life is not linear. No matter how well-thought-out your plans are, they will eventually be interrupted. Lean into the curves when life doesn’t unfold as you’d hoped, and you will bounce back more quickly.

You Are Stronger Than You Think

I have never liked the phrase “hit rock bottom.” It assumes someone has plunged into the darkest fathoms of life, and like an inanimate object, now rests there forever, fixed in the mud, with no hope of rising.

And so when someone says to me, “Brendon, I’ve hit rock bottom,” my first impulse is to ask, “Have you really? What does that mean to you?”

You Are Bigger Than Any Challenge

If there is one thing I would love for you to walk away with after reading this article, it is the understanding that you have the power to experience any challenge in your life as a positive and an opportunity for growth. Notice I didn’t say some challenges. I said any challenge. And the way you ultimately experience these challenges is through the thought process.