Perkhidmatan Kami
Back to top

Perkhidmatan Kami

Kami menyesuaikan perkhidmatan kami selaras dengan keperluan anda.
Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi rakan perniagaan anda yang berkualiti.

Ditubuhkan untuk menjadi landasan bagi menggerak bakat-bakat nasional, CDC Malaysia merupakan sebuah organisasi yang unik kerana menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan yang merangkumi seluruh pelosok negara.

Kami menyediakan:

 1. Perancangan peralihan dan khidmat nasihat,
 2. Komunikasi dan perhubungan dengan kakitangan peralihan (sekiranya berlaku penstrukturan semula),
 3. Pengenalan diri dan penjenamaan (semula) kerjaya,
 4. Pencarian pekerjaan yang berkesan atau kemasukan semula ke pasaran pekerjaan.

1. Perancangan Peralihan dan Khidmat Nasihat

 • Mematuhi kehendak undang-undang, serta norma bukan undang-undang
 • Penilaian risiko
 • Melatih Pemberitahu
 • Menasihati cara terbaik untuk memaklumkan kakitangan yang terlibat dengan aktiviti penstrukturan tersebut

2. Komunikasi dan Perhubungan dengan kakitangan yang terlibat dengan penstrukturan

 • Sokongan emosi secara langsung kepada kakitangan peralihan
 • Melakukan pemantauan kepada kakitangan yg diberhentikan

3. Penemuan Diri dan Penjenamaan (Semula) Kerjaya

 • Khidmat nasihat kerjaya
 • Profil individu
 • Panduan pencarian semula kerjaya untuk kakitangan yang diberhentikan
 • Bantuan dalam pencarian pekerjaan kepada kakitangan yang diberhentikan

4. Kemasukan Semula ke Pasaran Kerja

 • Peluang pasaran untuk pencari kerja
 • Bimbingan kepada individu yang ingin bekerja sendiri
 • Bantuan kepada usahawan yang bercita-cita untuk membina perniagaan baru
 • Kursus perancangan dan pengurusan kewangan untuk pesara

Syarikat-syarikat yang benar-benar ingin membantu kakitangan mereka melalui fasa peralihan dengan lebih berkesan boleh menghubungi kami. Kami adalah CDC, pemangkin kerjaya di Malaysia.

Kami turut menyediakan sesi Bimbingan Kerjaya kepada graduan, profesional kerjaya pertengahan dan pesara kerana kami percaya, tanpa mengira latar belakang, pengalaman atau kelayakan, setiap individu harus menjalani kehidupan yang lebih bernilai dan lebih berkesan.

Bangkit!

Menawarkan berita berkaitan kerjaya terkini serta kandungan baru yang lain
Good morning!
7:32 am
Confused about what should I do with my life? Find here

This is the most common question we all face in our life. There comes a time in our life when all our efforts are not producing the results we expect or we are not sure about our future. We don’t know what we are doing is right or not or what exactly we need to do for a better future. All these questions sum up to a question what should I do with my life?

Answer to this question is not simple and easy. Also, the answer varies from person to person which makes it even harder to answer. The answer is nowhere but with you, you just have to identify it.

How A Forced Career Transition Can Take You To The Next Level

We are supposedly living in the age of a 100-year life, where most of us will be having multiple careers, and therefore undergoing numerous transitions from career to career, or from career to school and back again. Being able to make these transitions smoothly is likely to be key to our happiness and well-being.

5 Tips To Reach Your Career Goals Quicker

To achieve your goal, be intentional. Being intentional will put you on the right path and make you efficient at reaching your goal. Here are five steps to become more intentional: