Visi & Misi
Back to top

Visi & Misi

Kami menyesuaikan perkhidmatan kami selaras dengan keperluan anda.
Ini adalah satu-satunya cara untuk menggilap kualiti yang terpendam.

VISI

Di CDC, kami percaya bahawa sokongan padu menerusi bakat yang dibimbing dengan baik di peringkat nasional, merupakan pelaburan untuk tenaga kerja Malaysia yang lebih sihat, komuniti perniagaan yang lebih baik, dan ekonomi negara yang lebih kukuh.

CDC akan menunjukkan kepada organisasi mengapa ianya menjadi tanggungjawab majikan untuk mempercepat kemajuan serta peralihan kakitangan ke fasa kehidupan seterusnya, sama ada bekerja semula, bekerja sendiri atau bersara. Lebih-lebih lagi, kita tahu bahawa organisasi yang menyediakan sokongan empati terhadap peralihan kerjaya dapat menjana kesan positif yang dirasai di semua peringkat - kakitangan, keluarga mereka dan negara secara keseluruhannya.

Perkhidmatan sokongan peralihan dari CDC akan menjadi keperluan penting dalam meneruskan kemajuan bagi syarikat-syarikat yang sedang menjalani penstrukturan semula. Kami membayangkan peralihan kerjaya sebagai satu langkah positif yang diiktiraf secara meluas terhadap kepuasan diri sendiri serta pemilihan kerjaya yang lebih baik pada masa hadapan.

MISI

CDC berkobar-kobar untuk melahirkan insan yang mempunyai nilai-nilai tinggi kepada mereka yang memerlukan sokongan peralihan kerjaya. Kami menyediakan pengetahuan, sokongan dan galakan yang diperlukan secara khusus mengikut kesesuaian individu supaya setiap dari mereka dapat mencapai matlamat profesional dengan cepat dan cekap.

CDC akan sentiasa bekerja secara terbuka, jujur dan telus. Pada masa yang sama, kami akan memastikan bahawa apa yang kami lakukan mematuhi piawaian undang-undang, etika dan moral.

CDC Malaysia akan mengekalkan persekitaran kerja yang mesra, adil dan kreatif untuk kakitangan kami, dan akan menghormati kepelbagaian individu, idea-idea baru dan kerja keras mereka.

Bangkit!

Menawarkan berita berkaitan kerjaya terkini serta kandungan baru yang lain
Good morning!
11:09 am
5 Ways to Bounce Back When Life Knocks You Down

Life is not linear. No matter how well-thought-out your plans are, they will eventually be interrupted. Lean into the curves when life doesn’t unfold as you’d hoped, and you will bounce back more quickly.

You Are Stronger Than You Think

I have never liked the phrase “hit rock bottom.” It assumes someone has plunged into the darkest fathoms of life, and like an inanimate object, now rests there forever, fixed in the mud, with no hope of rising.

And so when someone says to me, “Brendon, I’ve hit rock bottom,” my first impulse is to ask, “Have you really? What does that mean to you?”

You Are Bigger Than Any Challenge

If there is one thing I would love for you to walk away with after reading this article, it is the understanding that you have the power to experience any challenge in your life as a positive and an opportunity for growth. Notice I didn’t say some challenges. I said any challenge. And the way you ultimately experience these challenges is through the thought process.