Warga CDC
Back to top

Warga CDC

Kami menyesuaikan perkhidmatan kami selaras dengan keperluan anda.
Ia satu-satunya cara untuk membantu mencapai impian anda.

CDC berada dalam profesion ini kerana kami mengambil berat setiap individu. Penasihat Kerjaya kami berpengalaman dalam memberi khidmat melalui pelbagai bidang seperti sumber manusia, perundingan, pendidikan dan kaunseling, di syarikat tempatan dan multinasional.

Di samping memiliki bakat yang unik, semua Penasihat Kerjaya kami memiliki dua persamaan - kami berbangga menjadi rakyat Malaysia dan kami membawa pengalaman yang luas dalam peralihan kerjaya. Ini bagi memastikan rangkaian penyelesaian peralihan kerjaya kami membawa kesanterbesar dalam penambahbaikan profesional, disampingmengekalkan taraf perkhidmatan yang tinggi yang dijangka oleh syarikat-syarikat.

CDC Malaysia akan mengekalkan persekitaran kerja yang mesra, adil dan kreatif untuk kakitangan kami, dan akan menghormati kepelbagaian individu, idea-idea baru dan kerja keras mereka.

Bangkit!

Menawarkan berita berkaitan kerjaya terkini serta kandungan baru yang lain
Good morning!
10:30 am
How A Forced Career Transition Can Take You To The Next Level

We are supposedly living in the age of a 100-year life, where most of us will be having multiple careers, and therefore undergoing numerous transitions from career to career, or from career to school and back again. Being able to make these transitions smoothly is likely to be key to our happiness and well-being.

5 Tips To Reach Your Career Goals Quicker

To achieve your goal, be intentional. Being intentional will put you on the right path and make you efficient at reaching your goal. Here are five steps to become more intentional:

How To Make A Memorable Introduction

According to a Princeton study, people can form judgments about others in under one second, and that’s just based on appearances.