Warga CDC
Back to top

Warga CDC

Kami menyesuaikan perkhidmatan kami selaras dengan keperluan anda.
Ia satu-satunya cara untuk membantu mencapai impian anda.

CDC berada dalam profesion ini kerana kami mengambil berat setiap individu. Penasihat Kerjaya kami berpengalaman dalam memberi khidmat melalui pelbagai bidang seperti sumber manusia, perundingan, pendidikan dan kaunseling, di syarikat tempatan dan multinasional.

Di samping memiliki bakat yang unik, semua Penasihat Kerjaya kami memiliki dua persamaan - kami berbangga menjadi rakyat Malaysia dan kami membawa pengalaman yang luas dalam peralihan kerjaya. Ini bagi memastikan rangkaian penyelesaian peralihan kerjaya kami membawa kesanterbesar dalam penambahbaikan profesional, disampingmengekalkan taraf perkhidmatan yang tinggi yang dijangka oleh syarikat-syarikat.

CDC Malaysia akan mengekalkan persekitaran kerja yang mesra, adil dan kreatif untuk kakitangan kami, dan akan menghormati kepelbagaian individu, idea-idea baru dan kerja keras mereka.

Bangkit!

Menawarkan berita berkaitan kerjaya terkini serta kandungan baru yang lain
Good morning!
11:03 am
5 Ways to Bounce Back When Life Knocks You Down

Life is not linear. No matter how well-thought-out your plans are, they will eventually be interrupted. Lean into the curves when life doesn’t unfold as you’d hoped, and you will bounce back more quickly.

You Are Stronger Than You Think

I have never liked the phrase “hit rock bottom.” It assumes someone has plunged into the darkest fathoms of life, and like an inanimate object, now rests there forever, fixed in the mud, with no hope of rising.

And so when someone says to me, “Brendon, I’ve hit rock bottom,” my first impulse is to ask, “Have you really? What does that mean to you?”

You Are Bigger Than Any Challenge

If there is one thing I would love for you to walk away with after reading this article, it is the understanding that you have the power to experience any challenge in your life as a positive and an opportunity for growth. Notice I didn’t say some challenges. I said any challenge. And the way you ultimately experience these challenges is through the thought process.